Wysokość 30 mm, odstęp między profilami 30 mm

Krata profilowana z TWS, Tabele wytrzymałościowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400    162   5 x F   5.425   6 x q
   600    139   7 x F   1.607   9 x q
   800      78 10 x F      678 12 x q
1.000      50 12 x F      347 15 x q
1.200      35 14 x F      201 18 x q
1.400      26 17 x F      127 21 x q
Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość..

 

► Comparing Load Table

Obciążenie (kg/m2)   Powierzchnia otwarta
11,5   ca. 56%