Poniższa tabela ma wyłącznie charakter informacyjny. Dane odnoszą się do utwardzonej żywicy nie zawierającej na powierzchni włókien szklanych. W przypadku gdy są wymieniane koncentracje, odnoszą się one do roztworu w wodzie.


Chemicals   ISO Vinylester
D 411
      20° C 50° C 20° C 50° C
AgNO3 azotan srebra   + o + +
AlCl3 chlorek glinu   + + + +
Al(NO3)3 azotan aluminium   + + + +
Al2(SO4)3 siarczan glinu   + + + +
BaCl2 chlorek baru   + + + +
BaCO3 węglan baru   + - + +
Ba(OH)2 wodorotlenek baru   + - + +
Ba(NO3)2 azotan baru   + + + +
BaS siarczek baru   + o + +
BaSO4 siarczan baru   + + + +
CaCl2 chlorek wapnia   + + + +
Ca(ClO)2, 15% podchloron wapnia   + - + +
Ca(OH)2, 20% wodorotlenek wapnia   + o + +
Ca(NO3)2 azotan wapnia   + + + +
CCl4, 100% tetrachlorometan   + - + +
CH3-COOH, 5% kwas octowy   + + + +
CH3-COOH, 50% kwas octowy   + o + +
CH3-COOH, 75% kwas octowy   o - + +
C4H8O MEK, 100% metyloetyloketon   - - - -
CHOOH, 10% kwas mrówkowy   + - + +
C2H5OH, 10% etanol   + + + +
CH3OH, 100% metanol   + - + o
CO2 dwutlenek węgla   + + + +
CuCl, CuCl2 chlorek miedzi (I, II)   + + + +
CuSO4 siarczan miedzi(II)   + + + +
CS2, 100% dwusiarczek węgla   - - - -
FeCl2 chlorek żelaza (II)   + + + +
Fe(NO3)3 chlorek żelaza (III)   + + + +
FeSO4 siarczan żelaza (II)   + + + +
HBr, 10% bromowodór   + o + +
HCN, 10% cyjanowodór   + o + +
HCl, 5% chlorowodór   + + + +
HCl 20% chlorowodór   + + + +
H2CrO4, 5% kwas chromowy   + o + +
H2CrO4, 10% kwas chromowy   + - + +
HNO3, 5% kwas saletrowy   + o + +
H2O2, 3% nadtlenek wodoru   + o + +
H2O+Cl2 woda   + o + +
H3PO4, 10% kwas fosforowy   + + + +
H2SO4, 10% kwas siarkowy   + + + +
H2SO4, 30% kwas siarkowy/td>   + o + +
KCl chlorek potasu   + + + +
KOH, 5% wodorotlenek potasu   + - + +
KOH, 10% wodorotlenek potasu   o - + +
KOH, 25% wodorotlenek potasu   o - + +
KOH, 50% wodorotlenek potasu   - - + +
K2CO3, 10% węglan potasu   + - + +
KNO3 azotan potasu   + + + +
KMnO4 nadmanganian
potasu
  o - + +
K2SO4 siarczan potasu   + + + +
MgCl2 chlorek magnezu   + + + +
MgCO3 węglan magnezu   + + + +
Mg(NO3)2 azotan magnezu   + + + +
MgSO4 siarczan magnezu   + + + +
NaBr bromek sodu   + + + +
NaCl chlorek sodu   + + + +
NaCN cyjanek sodu   + + + +
Na2CO3, 10% węglan sodu   + - + +
NaHCO3, 10% wodorowęglan sodu   + + + +
NaHSO3 wodosiarczyn sodu   + + + +
NaNO3 azotan sodu   + + + +
NaNO2 azotyn sodu   + + + +
NaOH, 5% wodorotlenek sodu   + - + +
NaOH, 10% wodorotlenek sodu   o - + +
NaOH, 25% wodorotlenek sodu   o - + +
NaOCl, 20% podchloryn sodu   + o + +
Na2SO4 siarczan sodu   + + + +
Na2SO3 siarczyn sodu   + + + +
Na2S2O3 tiosiarczan sodu   + + + +
NH3, 1% amoniak   + - + +
NH4Br bromek amonu   + + + +
NH4Cl chlorek amonu   + + + +
NH4F fluorek amonu   + + + +
(NH4)2CO3 węglan amonu   + - + +
NH4NO3 azotan amonu   + + + +
(NH4)3PO4 fosforan amonu   + + + +
(NH4)2SO4 siarczan amonu   + + + +
NiCl2 chlorek niklu (II)   + + + +
Ni(NO3)2 azotan niklu   + + + +
NiSO4 siarczan niklu (II)   + + + +
ZnCl2 chlorek cynku   + + + +
ZnSO4 siarczan cynku   + + + +

Legenda

 + Wysoka odporność przy wymienionych temperaturach
 o Po pewnym czasie może wystąpić odbarwienie lub lekki atak powierzchni.
W szczególnych przypadkach należy dokonać wyboru innej żywicy.
 - Żywica jest mocno atakowana lub niszczona, nie nadaje się do użytku.