The Pultrusion process

Pultruze je kontinuální proces, při kterém jsou zpevňující vlákna napouštěny duroplastickou pryskyřicí. 

Pryskyřicí napuštěná vlákna jsou kontinuálně protahovány vyhřátémi tvářecími formami, kde později probíhá i tuhnutí. Následně jsou profily pilou řezány na míru.